การซักเสื้อผ้าไหม ส่วนใหญ่นิยมส่งร้านซักรีด เพราะมีขั้นตอนการซักที่ยุ่งยาก และต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษ แต่หากจะซักเองควรซักด้วยมือ ห้ามใช้เครื่องซักผ้า เพราะแรงเสียดสีของ

999slot.net เครื่องซักผ้าจะทำให้เส้นใยชำรุด โดยการซักเสื้อผ้าไหมด้วยมือมีขั้นตอน ดังนี้

๑) ใส่นํ้าลงในกะละมังพอท่วมผ้าที่จะซัก นำนํ้ายาซักแห้งเทใส่นํ้าในกะละมัง ใช้มือ แกว่งนํ้าจนนํ้ายาซักแห้งแตกฟอง

๒) นำผ้าไหมลงแช่ในนํ้าสักครู่ ใช้มือกดผ้าให้เปียกและจมนํ้า ใช้มือขยี้เบา ๆ ตรงที่สกปรก เช่น ปกเสื้อ ปลายแขนเสื้อ และส่วนอื่น ๆ ขยี้จนคราบเหงื่อไคล ฝุ่น และสิ่งสกปรกออก จนหมด ห้ามใช้แปรงขัดถูผ้าไหมเด็ดขาด และผ้าไหมบางชนิดห้ามซักด้วยสารซักฟอก เพราะจะทำลายความมันของเส้นไหม ปริมาณการใช้นํ้ายาซักแห้งให้ดูตามคำแนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์

๓) นำผ้าไหมที่ซักสะอาดแล้วขึ้นจากนํ้า ใช้มือบีบเบา ๆ ให้นํ้าและนํ้ายาซักแห้งออกจนหมด

๔) นำผ้าที่ยกขึ้นจากนํ้าแล้ว ไปล้างในนํ้าสะอาด ๒ ครั้ง จากนั้นแช่ในอ่างนํ้าที่ผสม

นํ้ายาปรับผ้านุ่มไว้สักครู่ ปริมาณการใช้นํ้ายาปรับผ้านุ่มให้ดูตามคำแนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์

๒. การตากผ้าไหม ทำได้ดังนี้

๑) ยกผ้าไหมขึ้นจากนํ้ายาปรับผ้านุ่ม แล้วบีบเบา ๆ ไล่นํ้าออก ห้ามบิดผ้า เพราะจะทำให้ผ้าเป็นรอยยับ เสียรูปทรง

๒) สลัดผ้าเบา ๆ คลี่ออกใส่ไม้แขวน

๓) นำเสื้อผ้าใส่ไม้แขวน ไปแขวนกับราวตากผ้าในที่ร่ม ที่มีลมพัดผ่าน

๓. การรีดเสื้อผ้าไหม มีขั้นตอนดังนี้

๑) นำผ้าไหมที่ซักตากแห้งพอหมาด ๆ มาพรมนํ้าหรือฉีดพ่นนํ้ายารีดผ้าเรียบให้ทั่ว ม้วนพับเก็บไว้ในช่องแช่แข็งของตู้เย็น นานประมาณ ๑-๒ ชั่วโมง เพื่อให้นํ้าหรือนํ้ายาที่ฉีดไว้ กระจายเข้าเนื้อผ้าจนทั่วดี ไม่ควรนำไปรีดหลังพรมนํ้าทันที จะทำให้ผ้าด่างและไม่เรียบ

๒) นำผ้าไหมที่ม้วนเก็บไว้ในตู้เย็นมารีด โดยใช้ผ้าฝ้ายขนาดผ้าเช็ดหน้าวางทับบน ผ้าไหม แล้วจึงใช้เตารีด รีดบนผ้าฝ้าย หากไม่วางผ้าฝ้ายทับบนผ้าไหมก่อน ความร้อนจากเตารีด จะทำให้ผ้าไหมสีไม่สดใส เป็นรอยเหลืองและเก่าเร็ว นอกจากนี้ถ้าไม่รีดบนผ้าฝ้ายให้รีดด้วย อุณหภูมิตํ่า หรือใช้เตารีดไอนํ้า และไม่ควรรีดผ้าไหมขณะที่ผ้าแห้ง เพราะจะทำให้ผ้าแข็งกระด้างเป็นมันลื่น

๔. การเก็บรักษาผ้าไหม ทำได้ดังนี้

๑) หลังจากรีดผ้าไหมเรียบร้อยแล้ว ควรแขวนไว้กับไม้แขวนเสื้อ แล้วนำไปแขวน เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้า

๒) ถ้าเป็นเสื้อผ้าไหมที่ใช้แล้ว และยังไม่สกปรก ควรแขวนกับไม้แขวนและนำไปผึ่งไว้ ในที่ร่ม ที่มีอากาศถ่ายเทดี หากเสื้อผ้าไหมสกปรกเล็กน้อย ควรทำความสะอาดเฉพาะจุดนั้นทันที ใส่ไม้แขวนนำไปผึ่งให้แห้ง รีดให้เรียบก่อนนำไปเก็บ