การซักเสื้อผ้าใยสังเคราะห์สามารถซักได้ด้วยมือและเครื่องซักผ้า แต่ซักมือจะถนอมเนื้อผ้ามากกว่า โดยการซักเสื้อผ้าใยสังเคราะห์มีวิธีการ ดังนี้

๑) ควรแยกผ้าสี และผ้าขาวออกจากกัน ไม่ควรซักรวมกัน เพื่อป้องกันสีตก

๒) ซักในนํ้าธรรมดาหรือน้ำอุ่น ด้วยสารซักฟอกหรือสารซักฟอกชนิดอ่อนอย่างเบามือ แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด ๒-๓ ครั้ง แล้วบีบให้น้ำแห้ง

๓) ถ้ามีความจำเป็นต้องฟอกขาว ควรใช้สารฟอกขาวอย่างอ่อน
๒. การตากเสื้อผ้าใยสังเคราะห์ ตากแดดได้แต่ต้องกลับเอาด้านในออก เพื่อป้องกันไม่ให้สีซีดจาง และไม่ควรตากนาน พอหมาดเก็บ เข้าที่ร่ม
๓. การรีดเสื้อผ้าใยสังเคราะห์ เสื้อผ้าใยสังเคราะห์เนื้อผ้าไม่ยับ จึงไม่จำเป็นต้องรีดแต่หากจะรีด ควรใช้อุณหภูมิตํ่า
๔. การเก็บเสื้อผ้าใยสังเคราะห์ ควรแขวนด้วยไม้แขวนแล้วเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าเสื้อผ้าใยกึ่งสังเคราะห์