การซักเสื้อผ้าลินิน ซักด้วยมือ เพราะไม่ทำให้ผ้ายับ รีดง่าย https://sss88.com และการซักผ้าลินินสีขาว ควรซักในนํ้าอุ่น ผ้าลินินสีให้ซักในนํ้าเย็น และใช้สารซักฟอกที่มีส่วนผสมของเอนไซม์เพื่อช่วยขจัดคราบสกปรก

การซักผ้าลินินด้วยมือมีขั้นตอน ดังนี้

๑) นำผ้าลินินแช่นํ้าสักครู่ยกขึ้นบีบเบา ๆ นำผ้าไปแช่ในนํ้าสารซักฟอกที่เตรียมไว้ แช่ไว้สักครู่เพื่อให้สารซักฟอกขจัดสิ่งสกปรก จากนั้นใช้มือขยี้ให้สิ่งสกปรกออกให้หมด แล้วเอาขึ้น จากนํ้าสารซักฟอก บีบนํ้าออกเบา ๆ ไม่ควรบิดผ้าแรง ๆ เพราะจะทำให้เกิดรอยยับ นอกจากนี้ยังใช้สารฟอกขาวคลอรีนได้

๒) นำผ้าไปล้างในนํ้าสะอาด ๒-๓ ครั้งจนหมดสารซักฟอก นำไปแช่ในอ่างนํ้าผสม นํ้ายาปรับผ้านุ่มสักครู่ยกขึ้นไล่นํ้าออก

๒. การตากเสื้อผ้าลินิน ทำได้โดยนำผ้าลินินที่ซักเสร็จแล้วใส่ไม้แขวน ตากแดดจัด แต่ไม่นานเกินไป แล้วผึ่งลมไว้พอหมาดจึงนำไปรีด

๓. การรีดเสื้อผ้าลินิน ทำได้โดยนำเสื้อผ้าลินินที่ห่อไว้ หรือผึ่งลมพอหมาด ๆ ไปรีด โดยใช้ความร้อนสูง และให้รีดด้านใน เพื่อให้ด้าน นอกเป็นมัน

๔. การเก็บรักษาเสื้อผ้าลินิน หลังจากรีดเสร็จแล้วให้แขวนกับไม้แขวน แล้วนำไปเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้า