วิธีการตากและพับชุดชั้นในให้คงสภาพเดิม หลังจากซักทำความสะอาดชุดชั้นในเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นต้องมาเรียนรู้วิธีตาก ให้ชุดชั้นในให้ให้แห้งสะอาด ไม่อับชื้น ซึ่งจะได้ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราตามมา

วิธีตากชุดชั้นใน

1.วิธีตากชุดชั้นใน ควรแขวนกับไม้ที่มีช่อง สำหรับแขวนสายเสื้อใน ตากในร่ม อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ควรให้โดนแดดโดยตรง เพราะจะทำให้ชุดชั้นในเสื่อมสภาพเร็ว และชุดชั้นในอาจมีการเปลี่ยนแปลงถ้าโดนแสงแดดมากเกินไป อาจทำให้สีจางลง สายอาจเกิดการเปลี่ยนสภาพได้

2.วิธีการตากกางเกงใน ควรตากในร่ม อากาศถ่ายเทสะดวก และที่สำคัญควรกลับกางเกงในด้านใน ออกมาตากข้างนอก เพื่อจะได้มั่นในว่าส่วนที่โดนน้องหนูแห้งสนิท และไม่มีเชื้อราจริงๆ เพื่อบางครั้งกางเกงในอาจยังไม่แห้งสนิท หรือแห้งไม่หมด อาจทำให้เกิดเชื้อราและความอับชื้อตามมา

การพับเก็บชุดชั้นใน

การเก็บชุดชั้นในก็สำคัญ เพราะการเก็บชุดชั้นในก็สามารถทำให้ ชุดชั้นในคงสภาพเดิม ไม่เสียทรงและยังทำให้ดูเก็บเป็นระเบียบอีกด้วย

1.แยกเก็บชุดชั้นในออกจากเสื้อผ้าอื่นๆ เพราะทำให้สะดวกต่อการหา และยังทำให้ดูเป็นระเบียบอีกด้วย

2.ไม่ควรเก็บชุดชั้นในไว้ในที่อับชื้น หรือมีกลิ่นอับ เพราะจะทำให้เกิดเชื้อราได้ และอาจก่อนให้เกิดอัตรายต่อร่างกายเรา

3.ควรพับชุดชั้นในให้ถูกวิธี 

     – วิธีพับเก็บยกทรงธรรมดา 

ชุดชั้นใน2-hi-pk

 – วิธีพับยกทรแบบเต้าปั๊ม

ชุดชั้นใน3-hi-pk